Patiënt Opvolging en zelfmanagement eenvoudig gemaakt

Co-Medic plaatst de patiënt centraal in het zorgverhaal. Wanneer de arts een digitale opvolging opstart, zal de patiënt gepersonaliseerde vragenlijsten (ePROMS) ontvangen. Deze kunnen thuis, door de patiënt of de omgeving, ingevuld worden. Hoe dit praktisch in zijn werk gaat wordt geïllustreerd met het volgende voorbeeld:

Peter is een 73-jarige hartpatiënt die recent uit het ziekenhuis ontslagen is na een beangstigende episode van kortademigheid. Om een nieuwe opname te voorkomen, wenst zijn huisarts hem digitaal op te volgen.

Peter ontvangt om de drie dagen een melding om een vragenlijst in te vullen. Hierbij noteert hij zijn gemeten bloeddruk en gewicht in de applicatie. Zijn mate van kortademigheid scoort hij ten opzichte van de vorige meting.

Deze manier van opvolging biedt meerdere voordelen:

vector_participatieActieve rol
Door regelmatig zijn gezondheidsgegevens te delen, heeft Peter een actieve rol in de opvolging van zijn gezondheidstoestand opgenomen. Hij heeft nu meer het gevoel de teugels in handen te hebben, wat hem geruststelling biedt.

vector_vaardighedenVerbeterde gezondheidsvaardigheden
Dat een snelle gewichtstoename een belangrijke indicator is voor een achteruitgang van de gezondheidstoestand, is vanzelfsprekend geworden. Bovendien weet hij dat deze gewichtsschommelingen bepaald worden door de vochtbalans in zijn lichaam, dewelke beïnvloedt wordt door zout- en medicatie-inname.

vector_overzichtVisueel overzicht
Op de Co-Medic-applicatie wordt een duidelijke visuele weergave van de ingevulde parameters gegenereerd. Hiermee verkrijgt Peter een overzicht van zijn gezondheidstoestand. Bovendien motiveert dit hem om steeds opnieuw de vragenlijst in te vullen.

vector_integratieIntegratie tussen thuiszorg en de huisarts
Een aantal keer per week komt thuisverpleegkundige Ann langs. Peter heeft haar aan zijn zorgnetwerk toegevoegd. Zo kan zij via de verplegingsapplicatie vragenlijsten voor hem invullen. Bovendien kan zij ook rechtstreeks een zorgnotitie aan zijn huisarts schrijven.

Peter voelt zich bekrachtigd om een sleutelrol in zijn zorg op te nemen. Door de patiënt centraal in de opvolging te plaatsen, wordt er een digitaal kader gecreëerd waarin de eerstelijnszorg optimaal plaats kan vinden.