Huisartsen Digitale flexibiliteit voor de eerste lijn

digitale huisarts

Co-Medic is een aanvullende tool voor het huidige elektronisch medisch dossier waarmee de patiënt betrokken kan worden in het opvolgen van de gezondheidstoestand.

De applicatie maakt een digitale verbinding met de patiënt. Hierdoor kan de huisarts op een efficiënte wijze monitoring opstarten, dewelke vervolgens via zelfrapportage door de patiënt en de omgeving (een mantelzorger of verpleger) opgevolgd kan worden.

Deze zelfrapportage gebeurt aan de hand van vragenlijsten (ePROMs). Hierbij kan gekozen worden uit een aanbod van wetenschappelijk onderbouwde standaardvragenlijsten, dewelke u kunt aanpassen aan uw eigen noden. Er bestaat ook de mogelijkheid eigen vragenlijsten op te stellen.

We illustreren de functionaliteit met enkele praktijkvoorbeelden:

vector_chronischMonitoring van chronische pathologieën zoals hartfalen waarbij de patiënt symptomen, tekens en parameters zoals gewicht, mate van dyspnoe en bloeddruk rapporteert. Door analyse van deze data kunnen afwijkende trends opgespoord worden.

vector_dagboekEen digitaal dagboek zoals een bloeddrukdagboek kunnen eenvoudig opgestart worden. Zo is het niet meer nodig om een papieren dagboek of verschillende digitale applicaties te gebruiken en kan de uitslag vanuit de praktijk worden uitgelezen.

vector_screeningScreeningsvragenlijsten zoals vragen rond visus en seksuele dysfunctie bij diabetici maken het mogelijk om complicaties op te sporen.


vector_preventiePreventieve vragenlijsten zoals valpreventie bij ouderen laten toe om, buiten de muren van de praktijk, in te zetten op preventie.

Efficiënte praktijkvoering

De administratieve last voor eerstelijnswerkers ligt erg hoog. Daarom streven we voor een efficiënte en kwalitatieve ondersteuning van de praktijkwerking zonder in te boeten met bijkomende administratieve last. Hiervoor is een vlotte integratie met de huidige workflow van de praktijk essentieel. Een digitale opvolging kan eenvoudig tijdens het consult opgestart worden en meldingen komen slechts bij een alarmerende trend op de artsenapplicatie tevoorschijn. Verder worden de patiënt en omgeving bekrachtigd in zelfmanagement om zo de chronische zorg draagbaar te houden.

Huisarts

Integratie eerste en tweede lijn

Paramedici zoals VIHP’s, thuisverpleging en mantelzorgers kunnen aan het zorgdossier gekoppeld worden. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om vragenlijsten in te vullen en de arts via zorgnotities op de hoogte te houden. Op deze wijze kan er efficiënt patiëntgericht gecommuniceerd worden binnen het zorgnetwerk van de patiënt. Het verloop van de thuiszorg kan digitaal vanuit de praktijk opgevolgd worden.

Integratie