Thuisverpleging en mantelzorg Ondersteuning van de huidige workflow

Met Co-Medic kan thuisverpleging en mantelzorg gemakkelijk de patiënt bijstaan in het delen van gezondheidsgegevens. Tegelijkertijd wordt er een connectie gemaakt met de huisarts waardoor patiëntgerichte communicatie plaats kan vinden.

Door integratie in de bestaande workflows kan de efficiëntie van gepersonaliseerde zorg verbeterd worden.

vector_connecteer

Verbind met het zorgdossier

Via de patiëntenapplicatie kan een verbinding met het zorgdossier gemaakt worden.

vector_parameters

Vul relevante parameters in

De verzorger kan zien welke gegevens relevant zijn voor de arts om de patiënt op te volgen. De gewenste parameters en data kunnen eenvoudig digitaal doorgegeven worden.

vector_opvolging

Volg de patiënt mee op

Door het regelmatig invullen van de vragenlijsten, ontstaat een overzicht van het verloop van de opvolging. Met een snelle blik kan de verzorger evalueren hoe het met diens patiënten gesteld is.

vector_integratie

Integratie en communicatie met huisarts

Via het schrijven van zorgnotities kan er patiëntgericht met de huisarts gecommuniceerd worden. Hierdoor neemt de verzorger een meer geïntegreerde rol in de eerstelijnszorg op.